Blockchain i kryptowaluty – co trzeba wiedzieć?

Blockchain to technologia, która umożliwia istnienie kryptowaluty. Jest to księga rozproszona, która rejestruje wszystkie transakcje w porządku chronologicznym. Jest zdecentralizowany i nie ma centralnego punktu władzy.

Łańcuch bloków składa się z bloków. Każdy blok zawiera skrót bloku przed nim, znacznik czasu i dane transakcji. Bloki są łączone za pomocą kryptografii, aby zapewnić ich bezpieczeństwo przed manipulacją lub zmianą.

Technologia Blockchain została po raz pierwszy wprowadzona w 1991 roku przez Stuarta Habera i W. Scotta Stornettę w artykule „How to Time-Stamp a Digital Document”. Dwóch informatyków uważało, że ta technologia może być wykorzystana do ochrony praw autorskich, ponieważ treści cyfrowe mogą być osadzane wraz ze znacznikiem czasu w łańcuchu bloków, gdy są tworzone, udowadniając tym samym prawo własności w dowolnym momencie w przyszłości.

Podstawy technologii Blockchain

Technologia Blockchain to zdecentralizowana cyfrowa księga, która rejestruje transakcje na wielu komputerach. Blockchain to rozproszona baza danych, którą można udostępniać uczestnikom sieci blockchain. Księga blockchain rejestruje wszystkie transakcje w sieci i jest stale aktualizowana przez węzły. Wydobywanie bitcoinów to proces dodawania rekordów transakcji do publicznej księgi bitcoin dotyczących przeszłych transakcji lub łańcucha bloków. Wydobywanie polega na dodawaniu danych transakcji bitcoin do globalnej księgi publicznej Bitcoina z przeszłymi transakcjami lub łańcuchem bloków, który jest nazywany „łańcuchem bloków”. Górnicy są nagradzani bitcoinami za każdy wykopany blok, co daje im motywację do kontynuowania wydobywania nowych bloków nawet po otrzymaniu nagrody.

Jaka jest różnica między blockchain a kryptowalutą?

Bitcoin to cyfrowa waluta. Nie jest własnością żadnego rządu ani instytucji. Jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednego administratora ani punktu kontroli. Bitcoin jest często określany jako pierwsza kryptowaluta. Blockchain to internetowa księga, która rejestruje transakcje na wielu komputerach, więc niezwykle trudno jest przy nich manipulować.

Jakie są zalety technologii Blockchain?

Blockchain to technologia, która umożliwia rejestrowanie i weryfikację transakcji we wspólnej księdze. Jest zdecentralizowany, co oznacza, że nie ma jednego centralnego organu kontrolującego informacje. Blockchain ma wiele zalet, takich jak:

-Bezpieczeństwo: Nie można manipulować wszystkimi danymi w blockchain i bardzo trudno się do nich włamać, co oznacza, że można je wykorzystać do bezpiecznych transakcji.

-Przejrzystość: Blockchain zapewnia pełną przejrzystość, ponieważ każda transakcja i jej szczegóły są dostępne dla każdego w sieci.

-Decentralizacja: Oznacza to, że nie ma jednego organu centralnego kontrolującego informacje i nie ma pośredników wymaganych do przetwarzania transakcji.

-Szybsze transakcje: Ponieważ blockchain nie wymaga pośredników, przeprowadzenie transakcji zajmuje mniej czasu.