Konsensus w technologii Blockchain

Rozwój technologii to proces trwający bez określonych ram. Nawet rewolucyjne wynalazki nie byłyby tym, czym są obecnie bez tytanicznej często pracy.

Rozwój Blockchain wciąż niestety jest technologią niedojrzałą. Młodzieńczy wiek tego rozwiązania niesie dodatkowo niedostatki kadrowe. Brak specjalistów Branży IT, którzy są w stanie obejmować meandry specjalizacji, spowalnia prace. Z tego powodu blockchain dotąd używany jest jedynie w obrocie kryptowalutami.

Dziś zajmiemy się konsensusem w technologii Blockchain Portfel możliwości w młodocianej technologii jest mimo wszystko znaczny. Wspomniany wyżej konsensus jest podstawowym elementem mechanizmu Blockchaina. Jak w tradycyjnym znaczeniu tego słowa blockchain pozwala poszukiwać i znajdować rozwiązania zadowalające obie strony układu. Niesamowitość technologii zasadza się na pominięciu konsensusu scentralizowanego. Zawiązanie dwubiegunowego układu, negocjacje, zgoda i finał transakcji zachodzi w środowisku zakładającym brak pośredników.

Blockchain jest w pełni skalowalny. Jego plastyczność pozwala stosować go do potrzeb działania różnych firm i branż. Mechanizm negocjacyjny gwarantuje, że zamieszczony w łańcuchu blok informacji jest rzetelny i zawiera sprawdzone dane.

Opiszemy dwie z metod osiągania konsensusu w systemie Blockchain. Pierwszą jest protokół PoW (Proof of Work). Wykorzystuje go system Bitcoin. Protokół pozwala stronom na rywalizację. Zawodnicy rozwiązują zagadkę kryptograficzną. Kto pierwszy rozwiąże zadanie, otrzymuje pulę plus opłatę transakcyjną.
Niestety są też słabsze elementy metody. Jest niezmiernie czasochłonna i energochłonna.
Drugim rozwiązaniem jest Proof of Stake (PoS). W uproszczeniu działa jak spółki akcyjne. Uczestnicy-akcjonariusze posiadają określoną liczbę akcji (udziałów). Do łańcucha dodawane są bloki. Premiowane są tylko te właściwe, bez błędów i zafałszowań. Za dodanie wartościowego bloku akcjonariusz otrzymuje nagrodę. W innym wypadku uczestnik zostaje ukarany. Im większa pula akcyjna, większa szansa na wygraną w procesie obstawiania bloków.
Co to oznacza w praktyce?
Sprawa jak moneta ma dwie strony. Z jednej większy kapitał, to większe ryzyko. Z drugiej, ten sam kapitał sprawia, że uczestnik jest bardziej zainteresowany utrzymaniem stabilności systemu. PoS nie wymaga też zaangażowania takich ilości energii jak poprzedni.

Wciąż trwają prace nad kolejnymi algorytmami osiągania konsensusu.